"България - моята родина", "Пред картата на родината ни", "София - столица на България"

Това е тренировъчен тест.