Човекът и околната среда

Това е тренировъчен тест за самопроверка.