Човекът и обществото

Тема: "Движение за национално освобождение, Освобождението на България"