Човекът и обществото

Тема: "Дунавска равнина, Старопланинска област, Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора"

Наблюдавай внимателно изображенията!