Природните богатства на България

Това е тренировъчен тест за самопроверка.