Човекът и обществото

Теми: "Родината, човекът и обществото", "България на картата на света и Европа", "Картата на моята родина"

Наблюдавай внимателно изображенията!