Живите организми и тяхната среда

Това е тренировъчен тест за самопроверка.