Разнообразие в растителния свят

Това е тренировъчен тест за самопроверка.