Човекът и природата

Тема: "Свойства и употреба на веществата"

Наблюдавай внимателно изображенията!