Въздух и вода

Това е тренировъчен тест за самопроверка.