Тест за НВО по Човекът и обществото

Това е тренировъчен тест за самопроверка.