Тест за НВО по Математика

Това е тренировъчен тест за самопроверка.

За да решите задачите използвайте лист. На текстовите задачи правете съкратен запис. При зад. №12 превърнете килограмите в грамове и съберете. На зад. №15 направете чертеж. При задача №17 приложете разпределителното свойство на умножението спрямо изваждането.