Тест за НВО по Математика

Това е тренировъчен тест за самопроверка.

При зад. 10 използвай разпрделителното свойство на делението спрамо изваждането. При зад.12 превърни километрите в метри и прибави останалите метри. На зад. 18 направи чертеж! На зад. 19 направи съкратен запис!