Тест за НВО по Човекът и природата

Това е тренировъчен тест за самопроверка.