Тест за НВО по Математика

Това е тренировъчен тест за самопроверка.

За да решите текстовите задачи направете съкратени записи. Решете задачите и сравнете вашите отговори с тези в теста. На геометричните задачи задължително направете чертеж! При зад.17 приложете разпределителното свойство, за да решите по лесен начин!