НВО 2016

Това е тренировъчен тест за самопроверка.